Pioniers

Flevoland ... een bruisende provincie met succesvolle ondernemingen. Zo was het niet altijd. De Zuiderzee moest worden drooggelegd en de mensen die dat gingen realiseren, hadden het niet makkelijk. Er waren weinig voorzieningen en ze waren op elkaar aangewezen. Toch waagden deze pioniers zich aan dit project, omdat ze een toekomstvisie hadden. Nu hebben ontzettend veel mensen profijt van hun vooruitstrevendheid en durf. Flevo ict wil met u diezelfde weg bewandelen, maar dan op ICT-gebied. Samen pionieren!